HCAK Introductie

Het Haags Centrum voor Actuele Kunst (HCAK) is een van de éérste kunstenaarsinitiatieven geweest in Nederland en werd opgericht door de Haagse beeldende kunstenaars Martin Sjardijn en Willem van Drecht in 1978.

Het initiatief ontstond uit de behoefte naar een plek om experimenteel werk te kunnen tonen in een Haags kunstklimaat dat daarvoor niet open stond. Midden jaren '70 was het klimaat in Den Haag dermate ontoegankelijk voor vernieuwing, dat het voor deze kunstenaars noodzakelijk was op zoek te gaan naar een eigen ruimte. Minimal Art was een dominante stroming, een mode die eerder door Enno Develing vanuit het Gemeentemuseum van Den Haag was geïntroduceerd.